top of page

CPO

Enthousiast over een Tiny-Town woning? Nu nog beschikbare grond vinden. Dit wordt een stuk makkelijker samen met je toekomstige buren. Vanuit Tiny-Town helpen wij je graag bij het "vinden" van deze toekomstige buren, het oprichten van een Collectief Particulier Ondernemerschap (CPO) t/m de gemeentelijke vergunning en bouw van de Tiny-Town woningen. Via dit platform kun je:

  • Zelf een CPO-project starten;

  • In een lopend CPO-project stappen;

  • Onze (CPO-) projecten bekijken.

      (>contact)

Over CPO

 

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

Zeggenschap, leefbaarheid & woningen tegen kostprijs.

De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden en nemen daartoe een adviseur in de arm die hen door het proces leidt. De adviseur stelt zich daarbij faciliterend op en maakt de toekomstige bewoners wegwijs in de rol van de opdrachtgevers. Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt een kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van de bouwmaterialen, het afwerking- en kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning.

Toekomstige bewoners worden zelf risicodragend projectontwikkelaar.

Omdat toekomstige bewoners door middel van een eerste inleg zelf een deel van het voortraject financieren, is een CPO-vereniging in staat om zelf volledig risicodragend als projectontwikkelaar op te treden. De Tiny-Town adviseur is daarbij altijd op de achtergrond aanwezig als steun in overleg en onderhandeling met professionele partijen in de bouwwereld.

Een buurt opbouwen voor de eerste steen is gelegd.

Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt een bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige CPO-ers gekweekt bij hun woning en (nieuwe) buurt. Toekomstige bewoners hebben al hart voor hun buurt voordat de bouw gestart is. Daarnaast worden ze in staat gesteld om - als de kavels eenmaal uitgegeven worden aan de individuele deelnemers- zelf hun plek binnen het CPO-project te kiezen. Daarmee kiezen zij ook hun eigen buren. Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het (collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls geeft. Op deze wijze zijn kopers- binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders- in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt. Dat dit grote voordelen biedt ten opzichte van reguliere nieuwbouwprojecten behoeft geen betoog. (>contact)

bottom of page